SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Editovanie údajov o vlastníkovi

SVB Správca 2008 (seriál) 29.07.2008

Ak ste počas zadávania vlastníkov do zoznamu spravili chybu a potrebujete ju upraviť, je to možné pomocou editácie údajov. Oprava údajov prebieha podobne ako zadávanie nového vlastníka, preto si popíšeme hlavne rozdiely.

Po kliknutí na meno vlastníka v zozname v ľavej časti hlavnej obrazovky programu, sa v pravej časti okna automaticky zobrazujú zadané osobné údaje o vlastníkovi a byte. Tieto údaje je možné zmeniť niekoľkými spôsobmi:

  • Pomocou klávesových skratiek F5 (osobné údaje), F6 (spoluvlastník/spolubývajúci) a F7 (údaje o miestnostiach)
  • Kliknutím pravým tlačidlom na myške na meno vlastníka v zozname, ktorému potrebujete zmeniť údaje. Zo zobrazeného kontextového menu je potrebné vybrať možnosť "Editácia údajov"
  • kontextové menu

  • Cez hlavné menu programu, cez voľbu "Evidencia - Karta vlastníka - Editácia údajov". Nakoniec je potrebné vybrať už len z možností ako osobné údaje, spoluvlastník/spolubývajúci, alebo údaje o miestnostiach
  • menu programu

  • Pomocou "hypertextového odkazu" v hlavnom okne programu, umiestnenom vždy pri skupine údajov, tak ako je označené na obrázku.
  • odkaz v hlavnom okne programu

Zobrazený formulár s údajmi je podobný ako to bolo v prípade zadávania údajov pre nového vlastníka. Preto všetky možnosti nebudeme popisovať znovu. Rozdiel je len v tom, že vykurované a nevykurované miestnosti sú rozdelené na samostatné karty a iný je spôsob úpravy počtu osôb v byte.

Pri zapisovaní nového vlastníka do zoznamu sa zadaný počet osôb v byte nastaví od jeho dátumu prihlásenia. V prípade editácie je rozdiel v tom, že je potrebné nastaviť okrem nového počtu osôb aj počiatočný mesiac, od ktorého je počet osôb platný.

Zmena dátumu prihlásenia

Na karte "Základné údaje" je tiež možné upraviť dátum prihlásenia vybratého vlastníka. Pre zadaný dátum platia rovnaké pravidlá ako tomu bolo pri vkladaní nového vlastníka do zoznamu.

zmena datumu prihlasenia