SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Pridávame vlastníkov, ďalšie možnosti

SVB Správca 2008 (seriál) 15.07.2008

Okrem základných údajov popísaných v predchádzajúcej časti je možné každému vlastníkovi zadať množstvo ďalších údajov. V tejto časti si popíšeme aké ďalšie informácie je možné evidovať.

Okrem minimálneho počtu údajov ktoré sme si popísali v minulej časti je možné v prípade jednotlivých kariet evidenčného formulára zadať aj ďalšie informácie. Tieto už nie sú používané programom pre výpočty ale majú skôr evidenčný charakter. Aby bol zoznam kompletný tak len heslovite zopakujeme aj povinné údaje.

zadavanie vlastnikovZákladné údaje
  • Povinné - Meno, priezvisko, Dátum prihlásenia, Výťah, Číslo bytu, Podlažie, Číslo vchodu, Počet osôb v byte
  • Nepovinné - Dátum narodenia, Byt v osobnom vlastníctve, Variabilný symbol (zobrazuje sa pri tlačenej verzii predpisu záloh v hlavičke), Evidenčné číslo inkasného strediska (momentálne len informatívny údaj, bude využívaný neskôr v ďalších verziách)

Spoluvlastník...
  • Nepovinné - v programe je možné evidovať mená spoluvlastníka alebo iných spolubývajúcich. Tieto údaje majú len evidenčný charakter

miestnosti


Miestnosti
  • Odporúčané je zadať zoznam vykurovaných miestností. Plocha vykurovanej miestnosti má momentálne len informatívny charakter, bude sa pravdepodobne používať neskôr pre vstavaný výpočet rozúčtovania tepla na vykurovanie.
  • Nepovinné údaje sú o nevykurovaných miestnostiach. Plocha miestnosti má tiež len evidenčný charakter a momentálne sa v programe nepoužíva.

ostatne udaje


Ostatné údaje
  • Odporúčané - Celková plocha, Úžitková plocha
  • Nepovinné je zadávanie informácie o merači pre SV a TUV. Jeho výrobné číslo a počiatočný stav je možné zadať aj neskôr pomocou denníka meračov

doplnkove udaje


Doplnkové údaje
  • Nepovinné - Telefónne číslo domov, práca alebo mobil. Tiež je možné zadať e-mailovú adresu, poštovú adresu a v prípade potreby aj číslo účtu v banke. Všetky tieto údaje sú nepovinné a používajú sa len ako evidenčné údaje pre prípad potreby kontaktu s vlastníkom bytu.
Počas pridávania nového vlastníka do zoznamu je možné upraviť aj názov spoločenstva. Názov sa zmení až spolu s pridaním nového vlastníka do zozmamu.