SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca založením nového súboru, pridávame vlastníkov

SVB Správca 2008 (seriál) 08.07.2008

Po zadaní minimálneho počtu údajov pre vytvorenie nového súboru (popísané v predchádzajúcej časti), je potrebné zapísať aspoň jedného vlastníka do zoznamu. Ako na to, si popíšeme v tejto časti seriálu.

Program SVB Správca automaticky po skončení zadávania minimálneho počtu vlastníkov požaduje zapísať aspoň jedného vlastník do zoznamu. Vtedy bude proces vytvárania nového súboru ukončený a v programe sa odblokujú ostatné možnosti. Súbor už bude tiež možné uložiť.

Vlastník do zoznamu sa pridáva tlačidlom "pridať" umiestneným vpravo dolu v zobrazenom okne. Aby sa toto tlačidlo odblokovalo je potrebné zapísať údaje o vkladanom vlastníkovi. Minimálne informácie, ktoré musia byť zadané sú:

Základné údaje (vyžadované pre vloženie vlastníka do zoznamu)

  • Meno, priezvisko
  • Dátum prihlásenia - dátum musí byť vždy menší alebo rovnaký ako je dátum začiatku obdobia, za ktoré plánujete robiť vyúčtovanie. To znamená ak plánujete vypracovať vyúčtovanie roku 2008, teda za obdobie 1.1 až 31.12 2008, tak dátum prihlásenia musí byť minimálne 1.1.2008. Ak by bol dátum väčší ako 1.1, tak pri výpočte vyúčtovania sa pre takéhoto vlastníka nevyúčtuje celý rok ale len časť od dátumu prihlásenia do konca obdobia.
  • Výťah - Ak je nastavené na "Áno" položka sa používa pre zálohové položky použité len pre vlastníkov používajúcich výťah.
  • Číslo bytu, Podlažie, Číslo vchodu
  • Počet osôb v byte - používa sa pre výpočet záloh a vyúčtovania

zadavanie vlastnikov


Miestnosti (odporúčané)
  • Vykurované - odporúča sa zadať v prípade ak potrebujete počítať zálohu podľa počtu meračov tepla. Pre každú vykurovanú miestnosť v zozname sa uvažuje jeden merač.

miestnosti


Ostatné údaje (odporúčané)
  • Celková plocha, Úžitková plocha - používajú sa pre výpočet záloh a vyúčtovania položiek

plocha

Všetky ostatné údaje nie je potrebné zadať pri prvom vypisovaní karty vlastníka. Rovnako aj v prípade zadávania vykurovaných miestností a plôch bytu, je možné tieto údaje doplniť aj neskôr (pre výpočet záloh v predpise alebo výpočet vyúčtovania budú tieto údaje potrebné a bude ich nutné zadať neskôr).

Po vložení prvého vlastníka do zoznamu sa odblokujú položky menu programu. V tomto okamihu je možné súbor uložiť na disk. Nového vlastníka do zoznamu môžete pridať aj neskôr pomocou klávesovej skratky Ctrl+N alebo cez menu programu "Evidencia - Karta vlastníka - Nová karta".