SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca založením nového súboru

SVB Správca 2008 (seriál) 01.07.2008

Sprievodca pre vytvorenie nového súboru prináša zjednodušenie práce s programom pri zakladaní nového súboru pre spravované spoločenstvo. Používa sa len v prípade, ak vytvárate súbor pre úplne nové spoločenstvo vlastníkov, ktoré ešte nebolo spravované cez program SVB Správca.

Pre existujúce spoločenstvá (už skôr spravované v programe SVB Správca), nie je potrebné zakaždým vytvárať súbor znovu. Stačí použiť funkciu exportu údajov pre nové obdobie.

Krok 1

krok1

V prvom kroku je potrebné zadať názov spoločenstva. Tento názov sa používa aj pre tlačové zostavy a zobrazenie v hlavnom okne programu

Krok 2

V druhom kroku je potrebné vybrať či je adresa vlastníkov rovnaká ako je korešpondenčná adresa správcu. V prípade odpovede "Áno" bude rovnaká adresa použitá v hlavičke predpisov, vyúčtovaní a tiež v adrese vlastníka.

krok2

Krok 3

Požaduje sa vložiť adresu vlastníkov a adresu spoločenstva, alebo v prípade rovnakých adries, len adresu vlastníkov. Pre spoločenstvo sa použije potom rovnaká adresa ako sa nastaví pre vlastníkov

krok3

Krok 4

V predposlednom kroku je potrebné zadať rok platnosti údajov. Je to tiež rok za ktorý sa bude vypracovávať vyúčtovanie..

krok4

Záver

Aby bolo možné sprievodcu dokončiť a vytvoriť aj nový súbor, je potrebné pridať aspoň jedného nového vlastníka do zoznamu. Po tomto kroku sa odblokujú všetky nástroje programu a bude možné súbor uložiť.