SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Diár - vloženie pripomienky

Diár 06.05.2008

Po krátkom zoznámení s programom Diár si v tejto časti popíšeme spôsob ako vytvoriť novú pripomienku, aké sú možnosti nastavenia termínov kedy sa má udalosť pripomenúť a tiež ďalšie možné nastavenia pre zadávanú pripomienku.

Pred vložením pripomienky je potrebné otvoriť hlavné okno programu so zoznamom pripomienok. Najjednoduchšie to je kliknutím na ikonku programu Diár vedľa hodín na systémovej lište na pracovnej ploche (tiež je možné použiť menu programu tak ako bolo popísané v predchádzajúcej časti).

Po zobrazení hlavného okna programu pod zoznamom pripomienok sú umiestnené tlačidlá "Pridať, Upraviť, Vymazať". V prípade vkladania novej pripomienky je potrebné kliknúť na tlačidlo "Pridať", kde sa zobrazí dialógové okno programu pre zadane parametrov pripomienky.

pridat pripomienku

Pre každú vkladanú úlohu je potrebné zadať dátum a čas pripomenutia. Okrem týchto údajov je vhodné zadať aj text pripomienky, aj keď nie je to nutné a program zoberie aj pripomienku bez textu.

Okrem týchto základných údajov je možné každej úlohe nastaviť aj pripomenutie skôr, ako je nastavený termín. Aby sa ale úloha pripomenula pred termínom, je potrebné začiarknuť voľbu "Notifikácia pred zadaným termínom". Potom sa sprístupnia ďalšie, doteraz blokované, nastavenia. Pre notifikáciu pred zadaným termínom je možné nastaviť nasledovné údaje:
  • Pripomínať od - dátum od ktorého sa má začať pripomínať zadaná úloha, ešte pred konečným termínom, zadaným vyššie
  • s periódou - výber intervalu kedy sa má úloha pripomínať od zadaného dátumu "Pripomínať od". Sú dostupné možnosti denne, týždenne, mesačne a ročne. To znamená, že úloha sa pripomenie, napríklad pri intervale denne, každý deň od dátumu "Pripomínať od" až do dátumu zadanom v prvom riadku formulára. Pri perióde "týždenne" je možné vybrať deň v týždni kedy sa má úloha pripomenúť (cez voľbu "s periódou" v ďalšom riadku).
  • Pripomenúť aj - je čas kedy sa má úloha notifikovať v prípade pripomenutia pred zadaným termínom s nastavenou periódou. To znamená, že v prípade nastavenia pripomínania denne, sa bude úloha notifikovať jednak každý deň ale v zadaný čas "Pripomenúť aj"
  • Obrázok - v prípade potreby je možné pre každú pripomienku nastaviť vlastný obrázok. Tento sa zobrazuje v zozname úloh v hlavnom okne programu a tiež pri pripomenutí úlohy.
  • Melódia - podobne ako pri obrázku je možné nastaviť každej úlohe aj vlastnú melódiu, ktorá sa prehrá pri pripomenutí.
Zadané údaje je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo vpravo dolu, tak ako je označené na nasledujúcom obrázku. V tomto okamihu je proces zadávania údajov ukončený a pripomienka sa zapísala do zoznamu. V prípade ak ste zadali termín notifikácie už od aktuálneho dátumu, (dátumu dňa, kedy ste vkladali pripomienku) je možné, že sa úloha automaticky prvý krát pripomenie.

tlacidlo potvrdenia

Kliknutím na tlačidlo s červeným krížikom, sa v prípade potreby okno pridávania úlohy zatvorí bez zapísania pripomienky do zoznamu. Vyplnené údaje sa ale v tomto prípade stratia.