SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Sprievodca vyúčtovaním - 1. časť

SVB Správca 19.06.2007

Dnešnou časťou seriálu začneme (aj keď trochu s meškaním) popis ďalšej dôležitej časti programu SVB Správca a to je sprievodcu vyúčtovaním. V nasledujúcich niekoľkých dieloch si prejdeme a popíšeme ako je potrebné zadať údaje pre vypracovanie vyúčtovania a čo všetko je nutné alebo aj možné zadať v jednotlivých krokoch sprievodcu, prípadne ako si uľahčiť vypracovanie vyúčtovania.

Sprievodca vyúčtovaním (ďalej len sprievodca) je pripravený tak, aby Vás previedol postupne jednotlivými krokmi vytvárania vyúčtovania a aby zozbieral doteraz nezadané, ale potrebné údaje pre vypracovanie vyúčtovania.

Možnosti spustenia sprievodcu máme dve:

  • cez menu: Financie->Vyúčtovanie->Sprievodca vyúčtovaním
  • nástrojová lišta: kliknutím na nasledujúce tlačidlo
Kliknutím na niektorú zo spomenutých možností sa otvorí okno sprievodcu. Ako prvé (predpokladám, že nebolo vypracované ešte žiadne vyúčtovanie v programe), pred spustením samotného prvého kroku sprievodcu sa vykoná test predpisov a iných údajov. Aby bolo vyúčtovanie možné vypracovať musia byť dodržané zásady o ktorých sme už písali už minule. Nasledujúci obrázok znázorňuje stav, pokiaľ sa našli chyby v predpisoch. Až do odstránenia chýb nie je možné pokračovať v ďalších krokoch sprievodcu.

Stav na obrázku znázorňuje problém v definícii predpisov, konkrétne u studenej vody, kde je nesprávne zadefinovaný typ položky. Pripomínam, že typ položiek s rovnakým názvom, musí byť tiež rovnaký. Inak nie je možné vypracovať vyúčtovanie. Okrem predpisov prebehla aj kontrola správnosti dátumov prihlásenia a odhlásenia vlastníkov. V každom okamihu môže byť prihlásený len jeden vlastník bytu. Vlastníci, ktorý byt už nepoužívajú musia byť odhlásený (v pravo pod menom musí byť červený text ako je na obrázku).

Pokiaľ prebehla kontrola potrebných údajov v poriadku, sprievodca prejde automaticky do prvého kroku vypracovania vyúčtovania. Na obrazovke bude zobrazená možnosť výberu obdobia vyúčtovania pre ktoré požadujete vytvoriť vyúčtovanie.

Bežne nie je potrebné dátum meniť, pokiaľ ste mali v správe spoločenstvo celý rok a postačuje ponechať prednastavené údaje. V prípade potreby je ale možné obdobie vyúčtovania upraviť, čo sa prenesie aj do ďalších krokov sprievodcu. V druhom kroku je možné nastaviť či sa má vytvoriť (v prípade editácie len editovať) iba jedno (vybraté) vyúčtovanie alebo či sa budú vyúčtovania spracovávať hromadne.

Uvedená možnosť má význam hlavne v prípade práce s programom na slabšom počítači, kde trvá prepočet všetkých vyúčtovaní pomerne dlho. V tomto prípade sa prepočítava len jeden záznam, takže výpočet skončí rýchlejšie. Nie je ale vylúčené, že v niektorých, neotestovaných kombináciách položiek môže dôjsť k nesprávnemu výpočtu. V pripravovanej novej verzii programu SVB Správca 2.0 sa už z uvedenou možnosťou nepočíta a pravdepodobne bude vypustená.