SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Vyúčtovanie nákladov - 3. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 20.04.2010

V tretej časti bloku venovanom vyúčtovaniu nákladov na bývanie si popíšeme možnosti vloženia spotreby položiek ÚK, TUV, SV, alebo tých kde je spotreba zadávaná vlastnou sumou na každý byt. Tiež si popíšeme ako vložiť do vyúčtovania hodnotu spotreby z denníka meračov.

Krok 4 sprievodcu vyúčtovaním umožňuje vložiť prepojenie na tabuľku denníka meračov alebo zapísať náklady na jednotlivé byty pre položky, ktoré sa vyúčtovávajú vlastnou sumou na byt.

Prepojenie na denník meračov pre SV, UK, TUV

V prípade ak ste pre evidenciu vody používali denník meračov a je v ňom vypracované aj vyúčtovanie vody, je možné v tomto kroku nastaviť prepojenie na údaje vyúčtovania denníka meračov. Prepojenie tabuliek nastavte kliknutím na tlačidlo možnosti a výberom položky z menu "Prepojiť SV (TUV) s tabuľkou spotreby"

prepojenie na dennik meracov

Po výbere tejto možnosti sa miesto spotreby v tabuľke zobrazí text AUTO-SV, AUTO-TUV alebo AUTO-UK. Text v tabuľke označuje prepojenie s tabuľkou spotreby vody a automatický výpočet hodnôt.
Zmena (výber) položky pre ktorú nastavujete prepojenie na tabuľku spotrieb, sa vykoná kliknutím na jej názov v zozname v pravej časti zobrazeného okna. Podľa vybratej položky je v menu vždy sprístupnená len príslušná možnosť na prepojenie s tabuľkou. To znamená, ak kliknete napríklad na položku reprezentujúcu studenú vodu, tak cez tlačidlo možnosti je dostupné len prepojenie na tabuľku spotrieb SV a pod.

Vloženie údajov vypočítaných mimo programu SVB Správca

V prípade ak máte vypracované vyúčtovanie v externom programe (MS Excel a podobné), uložíte tieto údaje do súboru s príponou *.csv (v špeciálnom formáte - bude popísaný neskôr), potom je možné takéto údaje importovať do programu SVB Správca a použiť pre vypracovanie vyúčtovania.

menu, položka import

Ostatné možnosti

V prípade ak vkladáte do tabuľky spotrebu bytu v kWh (GJ), postačuje zadať do tabuľky len spotrebu bytov. Celková spotreba domu sa zadáva v ďalšom kroku (krok 5), kde sa zadávajú všetky faktúry za dom. Tu sa vložia celkové náklady pre vybratú položku v Eur a celková spotreba domu. Z týchto údajov sa potom automaticky prepočítajú náklady v Eur na jednotlivé byty.

V prípade ak ste pre vyúčtovanie vody nastavili pri tvorbe predpisu ako MJ údaj osm, tak hodnotu osobomesiacov možete vložiť do stĺpca pre SV alebo TUV pomocou menu cez tlačidlo možnosti. V tejto tabuľke sa tiež zadáva spotreba tepla pre všetky ostatné dostupné možnosti vyúčtovania. Zadáva sa tu napríklad počet dielikov pre pomerové merače, pre výpočet cez plochu bytu sa v tomto kroku overí správnosť plochy použitej pre výpočet, prípadne je možné zadať priamo náklady na spotrebu vody, tepla a pod. (v Eur na byt). Merná jednotka v predpise záloh musí byť pre tento prípad nastavená ako byt.

Rovnaký postup platí aj pre všetky ostatné položky, ktoré majú nastavený typ na Z a MJ majú nastavenú na hodnotu - byt alebo byt vlastná hodnota, ak sa zobrazia v zozname v pravej časti dialógového okna.