SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Vyúčtovanie nákladov - 1. časť

SVB Správca 2008 (seriál) 07.04.2010

Dnešnou časťou seriálu začneme sériu článkov venovanú postupu pri vypracovaní vyúčtovania nákladov na bývanie. Postupne v nasledujúcich dieloch si prejdeme jednotlivé kroky sprievodcu a popíšeme možné nastavenia spôsobu výpočtu.

Sprievodca vyúčtovaním (ďalej len sprievodca) je pomôcka určená pre jednoduchšie vypracovanie vyúčtovania. V jednotlivých krokoch budete vyzvaný na zadanie údajov potrebných pre výpočet vyúčtovania

Možnosti spustenia sprievodcu máme dve:

  • cez menu: Financie->Vyúčtovanie->Sprievodca vyúčtovaním
  • nástrojová lišta: kliknutím na nasledujúce tlačidlo
Kliknutím na niektorú zo spomenutých možností sa otvorí okno sprievodcu. V prípade ak v programe nie je ešte žiadne vypracované vyúčtovanie (alebo importované vyúčtovanie z predchádzajúceho obdobia), sa zobrazí okno sprievodcu a vykoná sa test predpisov na známe problémy. Ak sa počas testu nájdu problémy, tak nie je možné ďalej pokračovať. Chyby v predpisoch alebo v nesprávnom zadaní údajov sa zobrazia v logu. Až do odstránenia chýb nie je možné pokračovať v ďalších krokoch sprievodcu.

Stav na obrázku znázorňuje problém v definícii predpisov, konkrétne u studenej vody, kde je nesprávne zadefinovaný typ položky. Pripomínam, že typ položiek s rovnakým názvom, musí byť tiež rovnaký. Inak nie je možné vypracovať vyúčtovanie. Okrem predpisov prebehla aj kontrola správnosti dátumov prihlásenia a odhlásenia vlastníkov. V každom okamihu môže byť prihlásený len jeden vlastník bytu. Vlastníci, ktorý byt už nepoužívajú musia byť odhlásený.

Pokiaľ prebehla kontrola potrebných údajov v poriadku, sprievodca prejde automaticky do prvého kroku vypracovania vyúčtovania. Na obrazovke bude zobrazená možnosť výberu obdobia pre vyúčtovanie. Ak majú ale vlastníci dátum prihlásenia vyšší, alebo odhlásenia nižší, ako je vo vybratom období, tak sa uprednostňujú dátumy prihlásenia a odhlásenia. Teda ak máme vyúčtovanie za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009 ale vlastník bude prihlásený k používaniu bytu až od 1.9.2009, tak sa vyúčtovanie vypracuje len pre obdobie od 1.9.2009 do 31.12.2009, a pod.

V druhom kroku je možné nastaviť či sa má vytvoriť (v prípade editácie len editovať) iba jedno (vybraté) vyúčtovanie alebo či sa budú vyúčtovania spracovávať hromadne.

Uvedená možnosť má význam hlavne v prípade práce s programom na slabšom počítači, kde trvá prepočet všetkých vyúčtovaní pomerne dlho. V tomto prípade sa prepočítava len jeden záznam, takže výpočet skončí rýchlejšie. Nie je ale vylúčené, že v niektorých, neotestovaných kombináciách položiek môže dôjsť k nesprávnemu výpočtu. V budúcnosti sa už s uvedenou možnosťou nepočíta a pravdepodobne bude úplne vypustená.