SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Peňažný denník - možnosti tlače

SVB Správca 2008 (seriál) 12.05.2009

V dnešnej časti seriálu si popíšeme aké sú dostupné tlačové zostavy pre modul peňažný denník. Článok prináša tiež popis dostupných nastavení pri tlači a niekoľko ukážok vytlačených zostáv.

V predchádzajúcej časti sme si popísali možnosti pri tlači príjmového dokladu. Okrem tejto zostavy je ešte dostupná tlač údajov peňažného denníka, kniha účet v banke a tiež pokladničnej knihy.

Zostavu pre tlač je možné vybrať cez menu "Súbor - Tlač" alebo klávesovou skratkou "Ctrl + P". Zobrazí sa nasledujúce okno, umožňujúce výber požadovanej zostavy.

PD, moznosti tlace

Možnosti tlače - Peňažný denník

Pre peňažný denník je možné pred tlačou zvoliť, či požadujete na zostave vytlačiť dátum tlače (možnosť "Zobraziť dátum tlače"), alebo vybrať ktoré diely denníka sa majú vytlačiť.

1. diel - obsahuje úvodnú časť denníka s údajmi o čísle dokladu, dátumu, popisom položky a pod.
2.diel - obsahuje prehľad príjmov
3. diel - obsahuje prehľad výdavkov

PD, tlac 1 diel, ukazka

Možnosti tlače - kniha účet banke

V prípade zostavy kniha účet v banke, je možné zvoliť len parameter, či má vytlačená stránka byť označená aj dátumom tlače alebo nie.

PD, ucet v banke, ukazka

Možnosti tlače -

Okrem dátumu tlače je potrebné v prípade pokladničnej knihy, vybrať aj bankový účet pre ktorý sa majú tlačiť údaje.

PD, pokladničná kniha, ukazka