SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Tlač príjmového/výdavkového dokladu v peňažnom denníku

SVB Správca 2008 (seriál) 21.04.2009

Po krátkej prestávke sa vrátime k popisu funkcií peňažného denníka. Jedna s posledných nepopísaných funkcií, je tlač príjmového alebo výdavkového dokladu.

Výdavkové (podobne aj príjmové) doklady majú nasledujúci formát.

vydavkovy doklad

Po kliknutí na príslušný obrat v peňažnom denníku, je potrebné pre tlač dokladu vybrať z dostupného menu ku každej položke, voľbu doklad.

menu pre polozku

Otvorí sa nasledujúce okno, kde je možné doplniť údaje pre tlač dokladu.

okno, tlač dokladu

Doplniť je možné:
  • vyplatené komu
  • popis tlačeného dokladu, účel platby
  • upraviť sumu slovom
  • a políčka Vyhotovil, Schválil
Po doplnení údajov je možné doklad pridať na stránku. Teda doklad sa priamo netlačí ale je tu možnosť pridať na jednu stránku A4 až 3 doklady a takto šetriť papier. Pre takto pridané doklady na stránku je možné pomocou tlačidla "Náhľad" zobraziť, ako bude rozvrhnutie na stránke vyzerať. Doklady sa vytlačia pomocou tlačidla "Tlačiť", v pravom dolnom rohu formulára.