SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Pokladňa, príjem a výdavok

SVB Správca 2008 (seriál) 10.03.2009

Podobne ako tomu bolo v prípade bankového účtu je možné evidovať pohyby aj v pokladni. V tejto časti si preto popíšeme ako zapísať príjem (automatický rozpočet podľa predpisu záloh) alebo výdavok (na konkrétnu položku podľa predpisu) v pokladni.

Príjem alebo výdavok z pokladne zapíšete cez menu v hornej časti okna s peňažného denníka. Potrebné je vybrať položku "Pokladnica" a výberom možnosti príjem alebo výdavok.

Otvorí sa podobné okno ako pre zapisovanie príjmu alebo výdavku z bankového účtu.

Zapísanie príjmu do pokladne

V okne pre zapísanie príjmu do pokladne je potrebné zadať tieto údaje:
  • správne nastaviť dátum a prípadne aj čas
  • číslo dokladu
  • sumu
  • popis operácie
  • v prípade ak sa jedná o platbu podľa predpisu, je potrebné nastaviť správny predpis, podľa ktorého sa má platba rozpočítať (potrebné je vybrať meno vlastníka a predpis podľa platnosti pre rozpočet)
Podobne ako v prípade bankového účtu prebieha zadávanie dátumu, času, čísla dokladu, sumy, alebo popisu aj pre zapísanie do pokladne. Tiež je možné použiť automatický popis platby a príjem podľa predpisu je nutné rozúčtovať podľa výšky záloh predpisu.

V prípade ak plánujete zapísať viacej položiek, tak je možné zaškrtnúť voľbu "nezatvárať okno po vložení položky do denníka", po vložení položky sa potom okno nezatvorí a môžete zadávať ďalšiu platbu.

pokladna prijem

Zapísanie výdavku z pokladne

Pre zapísanie výdavku platí všetko rovnako ako pre zapísanie príjmu, s tým rozdielom, že automaticky je vybratá možnosť, zaúčtovania položky len pre konkrétny stĺpec denníka a nie rozúčtovanie podľa predpisu bytu.

pokladna vydavok