SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Bankový účet, príjem a výdavok

SVB Správca 2008 (seriál) 03.03.2009

V tejto časti si popíšeme ako zapísať príjem (automatický rozpočet podľa predpisu záloh) alebo výdavok (na konkrétnu položku podľa predpisu) na bankovom účte.

Príjem alebo výdavok na bankový účet zapíšete cez menu v hornej časti okna s peňažného denníka. Potrebné je vybrať položku "Účet" a výberom možnosti príjem alebo výdavok.

Výber účtu kde sa má platba zapísať, je možné spraviť výberom v rozbaľovacom políčku v pravej hornej časti zobrazeného okna pre zapísanie platby.

Zapísanie príjmu na účet

V okne pre zapísanie príjmu na účet je potrebné zadať tieto údaje:
  • správne nastaviť dátum a prípadne aj čas
  • číslo dokladu
  • sumu
  • popis operácie
  • v prípade ak sa jedná o platbu podľa predpisu, je potrebné nastaviť správny predpis, podľa ktorého sa má platba rozpočítať (potrebné je vybrať meno vlastníka a predpis podľa platnosti pre rozpočet)
Zadávanie dátumu, času, čísla dokladu alebo sumy nie je potrebné viacej popisovať, preto prejdeme na zapísanie popisu platby. Tu je dobré pripomenúť, že je možné použiť automaticky generovaný popis operácie. Ak zaškrtnete políčko "automatický popis obratu", tak sa bude automaticky vypĺňať položka popisu podľa nastaveného typu automatického textu a doplní sa aj meno vlastníka bytu (podľa zadaného čísla bytu pre rozpočet platby).

Pri platbe podľa predpisu sa zadaná suma rozpočíta podľa výšky položiek predpisu. Ak bola uhradená vyššia suma ako je výška predpisu, tak vzniknutý preplatok je nutné zaúčtovať ručne do niektorej z položiek predpisu. Automaticky sa rozpočíta suma podľa výšky záloh, len do výšky predpisu. Ak je všetko zadané a suma rozpočítaná, tak sa sprístupní tlačidlo "Vložiť" a položku je možné pridať do peňažného denníka. V prípade ak plánujete zapísať viacej položiek, tak je možné zaškrtnúť voľbu "nezatvárať okno po vložení položky do denníka", po vložení položky sa potom okno nezatvorí a môžete zadávať ďalšiu platbu.

banka prijem

Zapísanie príjmu len do konkrétnej položky denníka je možné tak, že zrušíte zaškrtávacie políčko s textom "platba podľa predpisu pre byt" a vtedy sa odblokuje políčko "zaúčtovať do", kde je možné vybrať konkrétny stĺpec denníka, kde sa má platba zapísať.

Zapísanie výdavku z účtu

Pre zapísanie výdavku platí všetko rovnako ako pre zapísanie príjmu, s tým rozdielom, že automaticky je vybratá možnosť, zaúčtovania položky len pre konkrétny stĺpec denníka a nie rozúčtovanie podľa predpisu bytu.

banka vydavok