SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Prehľad funkcíí peňažného denníka

SVB Správca 2008 (seriál) 24.02.2009

Program SVB Správca obsahuje momentálne z účtovníckych funkcií len peňažný denník. V tomto článku si preto predstavíme dostupné funkcie, ktoré program aktuálne obsahuje.

Peňažný denník je prvé rozšírenie programu SVB Správca o funkcie zamerané na účtovníctvo. Jeho hlavným cieľom je priniesť prehľadnejšiu evidenciu príjmov ale aj výdavkov v programe. Po úvodných nastavenia modulu peňažného denníka (úvodné nastavenia, počiatočné zostatky), ktoré sme si už popísali v predchádzajúcich dieloch je možné používať nasledujúce funkcie:

  • evidencia príjmov a výdavkov v pokladni
  • evidencia príjmov a výdavkov na účte
  • počet bankových účtov je bez obmedzenia
  • priebežná položka
  • automatické generovanie stĺpcov peňažného denníka podľa položiek v predpise (stĺpce pre príjmy a výdavky sa vygenerujú podľa položiek, ktoré obsahuje predpis záloh a poplatkov)
  • možnosť automatického rozúčtovania príjmu podľa vybratého predpisu záloh
  • evidovanie nákladov podľa položiek v predpise
  • tlač peňažného denníka, kniha účet v banke a tlač pokladne
  • tlač príjmového a výdavkového dokladu (možnosť vloženia až troch dokladov na stránku a vytlačiť doklady až po zaplnení celej stránky - šetrenie papiera)
Tento diel článku bude priebežne aktualizovaný podľa toho ako sa budú pridávať do programu nové funkcie.

Pre lepšiu predstavu prikladám ešte zmenšený náhľad tlačovej zostavy "pokladničná kniha", príjmový doklad a jednu stranu tlače peňažného denníka.

pokladnicna kniha

prijmovy doklad

penazny dennik