SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Peňažný denník - úvodné nastavenia

SVB Správca 2008 (seriál) 10.02.2009

Od tejto časti, sa budeme v najbližších dieloch seriálu venovať popisu základných nastavení peňažného denníku. Dnes začneme popisom potrebných nastavení pred začatím práce v denníku a tiež si spomenieme ako nastaviť stĺpce pre príjem a výdaj.

Peňažný denník je súčasťou len verzie Profesionál a Mini s peňažným denníkom. Otvoriť ho môžete dvomi spôsobmi. Prvá možnosť je cez menu "Financie - Účtovníctvo" a následne výberom položky "peňažný denník". Druhá možnosť je pomocou ikony na nástrojovej lište, tak ako ukazuje obrázok.

Ikona PD

Po výbere niektorej z popísaných možností, sa zobrazí hlavné okno peňažného denníka.

Okno PD

Aby bolo možné do denníka zadávať údaje je potrebné:
  • Vytvoriť stĺpce denníka
  • a zapísať počiatočné zostatky.

Vytvorenie stĺpcov peňažného denníka

V hlavnom menu vyberte voľbu "Nastavenia - Stĺpce peňažného denníka". Zobrazí sa nasledujúce okno:

Okno nastavenie stlpcov PD

V pravej časti sa automaticky zobrazia dostupné položky vygenerované podľa predpisov záloh (možné názvy stĺpcov v peňažnom denníku). Použiť môžete všetky alebo vybrať len niektoré položky. Neskôr je možné v prípade potreby ďalšie stĺpce pridať.

Výber položky pre názov stĺpca sa vykoná presunutím názvu príslušnej položky (alebo skupiny položiek) do ľavej časti okna (do tabuľky na ľavej strane). Po kliknutí na tlačidlo "Použiť" sa zmeny zaznamenajú a nastavia sa požadované stĺpce v peňažnom denníku.

Takto vytvorené stĺpce je možné v prípade potreby zoskupiť. Novú skupinu vytvoríte kliknutím na ľavé tlačidlo na myške, nad ľavou tabuľkou.

Vytvorenie skupiny

Výberom možnosti "Zlúčiť do skupiny - Nová" sa otvorí okno pre zadanie názvu skupiny. Po zapísaní názvu a potvrdení sa pridá skupina do zoznamu. Ak potrebujete niektoré položky pridať alebo zlúčiť do vytvorenej skupiny, je ich potrebné označiť. Pomocou ľavého tlačidla na myške potom zobrazíte menu (viď obrázok). Výberom možnosti "zlúčiť do skupiny" a výberom názvu skupiny, sa označené položky zaradia do vybratej skupiny.

Momentálne sú takto vytvorené skupiny len administratívneho charakteru a slúžia len na prehľadnejšie zoskupenie položiek predpisu rovnakého charakteru. Neskor pribudnú možnosti vyhodnotenia súčtu príjmov pre jednotlivé skupiny a pod., takže skupiny získajú viac na význame pre použitie.