SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Nastavenie programu

SVB Správca 2008 (seriál) 27.01.2009

Okrem nastavení programu, ktoré sme už popisovali v niektorej z predchádzajúcich častí a platili vždy len pre otvorený súbor spoločenstva, sú aj niektoré nastavenia, ktoré sú spoločné pre všetky súbory. Dnes si preto pre úplnosť, popíšeme ešte túto kategóriu nastavení programu.

Nebudeme spomínať všetky dostupné možnosti, ale vyberieme len niektoré. Nastavenia programu môžete zobraziť cez menu "Nastavenie - Možnosti". V zobrazenom okne je zobrazených niekoľko kariet s kategóriami.

Informačné okno

Táto voľba je momentálne neaktívna aj keď ostala v ponuke. V staršej verzii tu bolo možné zapnúť alebo vypnúť informačné okno zobrazené v spodnej časti programu. V aktuálnej verzii je toto okno dočasne nedostupné.

Formát textu

Na tejto karte je možné zmeniť formát textu v zozname vlastníkov, v ľavej časti hlavného okna programu. Na výber sú možnosti od krátkeho formátu (zobrazí sa len byt, meno a priezvisko) cez stredný kde sa zobrazuje aj číslo vchodu, až po podrobný (zobrazuje ešte aj poschodie).

Grafika

Umožňuje nastaviť grafické efekty používané v niektorých častiach programu.

DATABANKING Slsp

V prípade ak máte vedený účet v Slsp a.s. tak je možné používať funkciu databankingu. Viac o tejto funkcii bolo popísané v starších častiach seriálu, venovaných ešte verzii 1.8, alebo niektoré informácie môžete nájsť aj na stránke www.databanking.sk V tejto časti je možné nastaviť možnosti pre pripojenie do internetu a tiež autorizačné údaje pre niektoré chránené funkcie v module databankingu. Ak zadáte heslo, tak napríklad bude možné v zozname platieb na odoslanie (uložených v počítači) jednotlivé platby vymazať len po zadaní tohoto hesla a pod. (viac bude popísané v niektorej z ďalších častí)

V prípade ak na prístup do internetu používate proxy server, je možné v tejto karte zadať jeho meno a port. Ak proxy server vyžaduje autorizáciu, je možné zadať prihlasovacie údaje na pripojenie. V prípade priameho prístupu do internetu tieto údaje nie je potrebné zadávať.