SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Prechod do nového roku v programe SVB Správca

SVB Správca 2008 (seriál) 13.01.2009

V dnešnej časti seriálu si popíšeme spôsob ako v programe SVB Správca preniesť všetky zadané údaje do nového kalendárneho roku bez nutnosti všetko zadávať znovu.

Prechod do nového obdobia je veľmi jednoduchý. Program má zabudovanú funkciu exportu dát pre nové obdobie. Táto funkcia zabezpečí, aby sa všetky potrebné údaje pre nové obdobie preniesli do nového súboru.

Export údajov, ako na to?

Cez menu programu vyberte nasledovné položky: "Súbor - Export - Export celej databázy (nové obdobie)", rovnako je možné túto funkciu nájsť aj na nástrojovej lište programu.

Výberom tejto voľby sa zobrazí nasledujúce okno:

export

Ak je to potrebné, je možné v prvom riadku zmeniť rok obdobia exportovaných údajov. Štandardne sa nastavuje vždy rok o jeden vyšší ako je aktuálny rok v súbore. V ďalšom bode je možné nastaviť cestu a názov súboru, do ktorého sa uložia nové údaje. Program štandardne ponúka názov súboru rovnaký ako je otvorený súbor, s tým že pridá na koniec názvu číslo 1. Teda napríklad pri otvorenom súbore pokus.svb sa pri exporte ponúka názov pokus 1.svb. Ako posledné je možné nastaviť filter údajov pre export.

Vždy sa exportujú základné údaje o bytoch, alebo vlastníkoch. Vhodné je nechať zaškrtnutú aj možnosť prenesenia platieb ktoré platia pre nové obdobie ale z nejakého dôvodu sú zapísané v aktuálnom súbore. V prípade predpisov je možné zvoliť režim ponechania pôvodného dátumu a presunu posledného platného predpisu do nového súboru. Druhá možnosť je dátum každého posledného platného predpisu zmeniť na 1.1. daného nového roku. Okrem predpisov je nutné preniesť aj tabuľku konštánt predpisov a tiež je možné exportovať aj nastavenia päty stránok v predpisoch alebo vyúčtovaniach.

Toto je minimálne množstvo údajov potrebné pre nové obdobie. Ak je v čase exportu už vypracované vyúčtovanie je možné exportovať aj to. Neskôr sa použije pre evidenciu úhrad nedoplatkov alebo vrátenie preplatkov. Vyúčtovanie je možné importovať aj dodatočne neskôr. V prípade verzie programu s peňažným denníkom je aktívna aj voľba prechodu peňažného denníka pre nové obdobie. Tu sa prenesú všetky aktuálne stavy účtov, hotovosti a nastavenie stĺpcov denníka.

Export údajov potvrdíte kliknutím na tlačidlo "Exportovať".

Musím mať vypracované vyúčtovanie a ukončený rok pri exporte?

Odpoveď je "nie". Všetky údaje ktoré môžu byť neskôr potrebné, je možné do nového súboru dodatočne importovať. Možnostiam importu bude venovaná samostatná časť. Len pre úplnosť spomenieme, že je možné dodatočne importovať vypracované vyúčtovanie (používa sa pre evidenciu preplatkov a nedoplatkov pre úhradu a tiež pre vypracovanie ďalšieho vyúčtovania). Tiež pokiaľ nemáte v čase exportu údajov pre nové obdobie doplnený stav meračov, je možné v novom súbore dodatočne importovať posledný odpis z 31.12, pôvodného súboru. Ten sa potom použije ako východzí s dátumom 1.1.