SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Prihlásenie/Odhlásenia vlastníka bytu

SVB Správca 2008 (seriál) 23.12.2008

V programe SVB Správca je možné počas roku evidovať pre jeden byt aj viacej ako jedného vlastníka. Vždy ale pri ich zmene je potrebné končiaceho vlastníka korektne odhlásiť a nového prihlásiť. Na konci roku sa potom pre takto odhlásených a prihlásených vlastníkov vypočítajú samostatné vyúčtovania.

Dialógové okno pre príhlásenie a odhlásenie vlastníka zobrazíte cez menu programu Evidencia - Karta vlastníka - Prihlásenie/Odhlásenie vlastníka, alebo cez rovnakú ikonu na nástrojovej lište.

Pre nového vlastníka je potrebné zadať niektoré osobné údaje ako, meno a priezvisko, počet osôb v byte od dátumu zmeny a nepovinný údaje je dátum narodenia.

Prihlasenie - odhlasenie

Pri vypĺňaní formulára je možnosť zaškrtnúť v dolnej časti voľbu Prekopírovať posledný predpis .... Ak túto voľbu označíte, tak pri prihlasovaní nového vlastníka sa automaticky použije posledný platný predpis odhlasovaného vlastníka ako východzí. Nutné je upraviť len zálohové položky, typu Z, kde sa výška záloh neprenesie automaticky (z dôvodu možnej zmeny pre nového vlastníka).

Neskôr pri vypracovaní vyúčtovania nákladov na bývanie sa automaticky všetky náklady pre položky prepočítajú podľa obdobia v ktorom každý z vlastníkov byt používal.

Pred potvrdením zapísaných údajov je potrebné ešte nastaviť dátumu ku ktorému sa aktuálny vlastník odhlasuje. Pokiaľ napríklad pôvodného vlastníka odhlásite ku 28.2.2008 tak nového vlastníka systém prihlási od 1.3.2008. V prípade potreby je možné dodatočne tento dátum upraviť cez Editáciu osobných údajov. Tu vždy platí, ak takto opravíte napríklad dátum prihlásenia nového vlastníka automaticky sa opraví aj dátum odhlásenia predchádzajúceho vlastníka bytu.

Po vymazaní posledného prihláseného vlastníka sa automaticky prihlási posledný odhlásený vlastník v zozname. Stav prihlásenia jednotlivých vlastníkov je možné zistiť priamo v hlavnom okne programu pod menom každého vlastníka.