SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Nastavenie a prehľad poplatkov z omeškania

SVB Správca 2008 (seriál) 16.12.2008

Ako správne nastaviť poplatky z omeškanie sme si už písali v jednom z predchádzajúcich dielov seriálu. V tejto časti si popíšeme čo sa všetko zobrazuje v prehľade vypočítaných poplatkov alebo ako na určité obdobie nastaviť pre vlastníka "zľavu" z poplatkov.

Nastavenie poplatkov z omeškania

Nastavenie parametrov pre výpočet poplatkov z omeškania sme si už spomenuli v tomto článku, takže dnes sa tejto téme venovať už nebudeme.

Prehľad vypočítaných poplatkov z omeškania, nastavenie zľavy.

Zobrazenie vypočítaných poplatkov z omeškania je možné cez menu programu "Financie - Platby - Platby - Poplatky z omeškania". Výberom tejto možnosti sa zobrazí nasledujúce okno.

poplatky z omeskania prehlad

V otvorenom okne sa zobrazujú nasledujúce informácie:
  • Splatnosť do - dátum splatnosti predpisu záloh alebo vyúčtovnia
  • Predpis - výška predpísanej sumy na zaplatenie, teda výška predpisu alebo vyúčtovania
  • Zaplatené - uhradená časť predpísanej platby
  • Rozdiel - rozdiel medzi predpisom a úhradou
  • Vyrovnané ku - tu je uvedený dátum ku ktorému sa uhradila v plnej výške suma predpisu s dátumom splatnosti uvedenom na začiatku riadku
  • Dní - počet dní omeškania platby
  • % - percento pre výpočet poplatkov z omeškania
  • Poplatky - vypočítaná výška poplatkov z omeškania
  • Zľava - výška zľavy z poplatkov z omeškania
  • Spolu - Výsledná suma poplatkov z omeškania po zľave
V pravej dolnej časti je zobrazená výsledný celková suma poplatkov z omeškania. Ak je potrebné konkrétnemu vlastníkovi stornovať poplatky z omeškania ale ostatným potrebujete poplatky nechať v pôvodnej výške, je toto možné pomocou tabuľky zliav.

Výšku zľavy môžete nastaviť veľmi jednoducho. V tabuľke umiestnenej v ľavom dolnom rohu otvoreného okna, je potrebné zadať obdobie kedy má byť zľava platná (môže byť aj celý rok). Tiež je potrebné zadať výšku zľavy v percentách (zľava vo výške 100% úplne vynuluje poplatky v zadanom období) a vybrať či sa jedná o zľavu pre predpis záloh alebo vyúčtovanie. Po potvrdení nastavení tlačidlom použiť sa poplatky prepočítajú už aj so zadanou zľavou.