SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Prechod na Euro v programe SVB Správca 2008

SVB Správca 2008 (seriál) 09.12.2008

S prechodom na novú menu Euro sa začína objavovať čoraz viac otázok ako zapnúť novú menu v programe alebo ako vytvoriť predpis v eurách a pod. Preto si v dnešnej časti seriálu popíšeme všetko, čo súvisí so zavedením novej meny a jej používaním v programe.

Všetky nastavenia potrebné k prechodu na Euro nájdete cez menu programu nasledovne:

Nastavenia - Parametre spoločenstva - karta SKK/EUR

Po výbere karty podľa popísaného postupu by ste mali mať zobrazené nasledujúce dialógové okno:

karta skk/eur

Na tomto obrázku je už pridaná nová položka (konverzia predpisov, platieb a pod podľa kurzu), ktorá bude súčasťou aktualizácie vydanej koncom 50-teho týždňa, teda po 11.12.2008

Duálne zobrazovanie, hlavná mena SKK

Do konca kalendárneho roku platí ešte hlavná mena SKK. Aby sa položky zobrazovali duálne je potrebné mať zaškrtnutú položku "Používať duálne zobrazovanie cien". Duálne sa zobrazujú všetky položky predpisu vrátane celkovej sumy (čo je nad rámec zákona, ten prikazuje duálne zobrazenie len celkovej sumy) a to v tlačenej zostave a aj priamo v programe. V prípade vyúčtovania sa duálne zobrazuje len celková suma. vyúčtovania. Okrem predpisov a vyúčtovaní sú duálne zobrazené aj niektoré sumy v hlavnom okne programu.

Konverzia predpisov, platieb a pod z SKK na EUR

Od aktualizácie vydanej po 11.12.2008 bude v programe už dostupný aj konverzný nástroj na prepočet všetkých súm programu z SKK podľa konverzného kurzu na EUR. Tento nástroj sa zapne automaticky po prepnutí na novú hlavnú menu. Preto píšem novú hlavnú menu, lebo konverzia sa ponúkne pri prepnutí z SKK na EUR a tiež aj pri spätnom prepnutí z EUR na SKK. Konverzia sa ale nevykoná automaticky. Po prepnutí meny sa len automaticky zaškrtne políčko "Vykonať konverzný prepočet všetkých súm v databáze". Ak toto zaškrtnutie ponecháte a kliknete na tlačidlo použiť, tak Vás program požiada ešte o potvrdenie, či si skutočne želáte vykonať prepočet súm na novú menu. Po potvrdení sa otvorí okno v ktorom sa zobrazí priebeh výpočtu a aj skupiny položiek ktoré sa prepočítali.

Založenie nového súboru spoločenstva a vytvorenie predpisov už v mene EUR

Ak ste v programe ešte neúčtovali, vytvárate pre akýkoľvek dôvod súbor nanovo, alebo len idete vytvárať nové predpisy, môžete začať už účtovať aj priamo v Eurách. Bez nutnosti neskoršieho prepočtu. Pred vytváraním predpisov alebo zapisovaním platieb je len potrebné aby bola hlavná mena nastavená už na Euro. Všetky sumy ktoré zadáte už budete zapisovať v ekvivalentnej výške v eurách. Teda napríklad pri platbe 3000 Sk už nezapíšete sumu 3000 ale rovno sumu 99,58 Eur. Podobne aj pre vytváranie predpisov, konštánt do predpisu a pod. budete už vkladať sumy odpovedajúce hodnote v mene Euro.