SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

SVB Správca - kurz, Vytvárame predpis - úvod

SVB Správca 18.01.2007

Tento diel začína sériu článkov ohľadom vytvárania predpisov záloh a poplatkov. Problematika predpisov je dosť obsiahla jej zvládnutie umožňuje značné ušetrenie času pri práci s programom. Aby bolo možné podrobnejšie popísať všetky potrebné operácie bude tejto problematike venovaných niekoľko nasledujúcich dielov seriálu. Tento diel je úvodný a popisuje prehľad variant predpisov.

Na začiatok podobne ako to bolo v predchádzajúcich dieloch spomeniem ako sa ku formuláru na vytvorenie predpisu môžete dostať. Jedna z možností je cez menu programu. Jedná sa o voľbu Financie -> Predpisy->Vytvorenie predpisu, druhá možnosť je priamo z nástrojovej lišty programu.


Formulár pre editáciu a tvorbu predpisu záloh obsahuje v hornej časti tlačidlá na vytváranie skupín v predpise (časť na obrázku s číslom 1), tlačidlá pod tabuľkou v časti 2 sa používajú na vkladanie, alebo mazanie riadkov v predpise. V spodnej časti je možnosť vložiť ľubovolný komentár do predpisu. V tlačovej zostave sa zobrazí vždy na konci po jednotlivých položkách.
Skôr ako začneme vytvárať prvý predpis je potrebné spomenúť trochu teórie. V programe je možné spracovať predpis v zásade tromi spôsobmi. Je to:
  • ručne vytvorený predpis
  • plne automatický predpis
  • kombinácia oboch spôsobov

Ručne vytvorený predpis

Jedná sa o najjednoduchšie vytvorený druh predpisu ale najťažšie neskôr spravovaný. Prípadná neskoršia úprava položiek (ich názov alebo hodnota) je značne prácna a časovo náročná. Jej použitie je vhodné len pre správu malého počtu bytov. Každú položku, každého bytu je nutné editovať samostatne. Podobne aj pri vytváraní predpisov je nutné vytvoriť predpis každému bytu (vlastníkovi) skoro samostatne.

Automaticky vytvorený predpis

Tento druh predpisu je veľmi vhodný pre použitie v prípade väčšieho počtu bytov (vhodné už aj od 10 bytov). Všetky položky predpisu sa odkazujú na tabuľku konštánt. Predpis sa vytvorí len jeden krát a pri použití pre všetkých vlastníkov sa automaticky prepočíta a aktualizuje podľa údajov daného bytu. V tomto prípade nie je možné dodatočne editovať položky priamo v zobrazenom okne, ale je nutné editovať tabuľku konštánt. Všetky takéto zmeny sú automaticky prenesené do každého predpisu.

Kombinácia oboch variant predpisu

Tento spôsob je vhodné používať v prípade ak niektoré položky nie je možné jednoznačne definovať ako konštantu a zálohu vypočítať automaticky. Používa sa aj v prípade ak je potrebné vypočítať zálohu na položku podľa jej skutočnej spotreby predchádzajúceho obdobia. Podľa môjho názoru je tento spôsob najlepší variant pri práci s predpisom.

Postupne sa teraz v najbližších častiach budeme venovať jednotlivým spôsobom a ich najefektívnejšiemu využitiu.