SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Diár, zálohovanie pripomienok

Diár 09.09.2008

Všetky zadané pripomienky je možné pre prípad potreby zálohovať. V dnešnej časti si preto popíšeme akým spôsobom je možné vytvoriť zálohu a ako potom zo zálohy pripomienky obnoviť.

Export pripomienok

Všetky zadané pripomienky v programe Diár, je možné v prípade potreby zálohovať (uložiť) do jedného súboru. Táto možnosť môže byť užitočná hlavne v prípade ak potrebujete pripomienky zadané na jednom počítači preniesť do iného, uložiť pre neskoršie obnovenie pri preinštalovaní počítača a pod.

menu export

Ukladajú sa všetky pripomienky menín, narodenín a samozrejme zadané úlohy v hlavnom okne programu. Záloha sa ukladá cez menu programu "Pripomienky - Exportovať". Program po výbere tejto možnosti požiada o zadanie názvu súboru do ktorého sa majú pripomienky uložiť a o výber adresára.

okno ulozit pripomienky

Import pripomienok

Obnovenie pripomienok zo zálohy, je tiež jednoduché. Z menu programu je potrebné vybrať možnosť "Pripomienky - Importovať" a nastaviť cestu k súboru s pripomienkami (vytvoreného cez export). Po označení a otvorení súboru so zálohou udalostí, Diár požaduje potvrdenie vloženia každej pripomienky, ktorú našiel v súbore. V prípade ak označíte možnosť "Pridať všetky" (v ľavom rohu okna), tak sa vložia automaticky všetky nájdené pripomienky v súbore bez dodatočného potvrdzovania.

okno import pripomienok

O každej vkladanej pripomienke sa vždy pri potvrdení jej vloženia, zobrazia základné údaje, ako čas pripomenutia, text udalosti a ostatné zadané údaje.