SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Diár - Nastavenia programu, 3 časť (Vypnutie PC)

Diár 17.06.2008

V tretej (záverečnej) časti venovanej popisu nastavení programu Diár si dokončíme popis poslednej funkcie, ktorú je možné cez okno nastavení zmeniť. Je to automatické vypnutie počítača.

Určite ste sa už niekedy dostali do situácie keď bolo potrebné aby počítať ešte nejaký čas pracoval a dokončil zadané úlohy. Potom bolo nutné prísť k počítaču a dodatočne ho vypnúť. Aby bolo možné túto činnosť trochu zautomatizovať, je možné použiť zabudovanú funkciu Diára, "Vypnutie PC" .

Z hlavného menu programu je potrebné, podobne ako bolo spomenuté už v predchádzajúcej časti, vybrať možnosť "Nastavenia". Touto voľbou sa zobrazí okno s nastavením programu.

menu

Potom je potrebné vybrať kartu "Vypnutie PC". V tejto časti je možné nastaviť dátum a čas kedy sa má počítač vypnúť. Aby automatické vypnutie bolo povolené je potrebné zaškrtnúť voľbu "Nastaviť automatické vypnutie PC"

karta Vypnutie PC

Pred vypnutím počítača sa zobrazí na 1 minútu okno s varovaním, že sa pripravuje vypnutie počítača. Pokiaľ ste teda pozabudli na to, že je táto funkcia práve zapnutá, v tomto momente máte možnosť vypnutie počítača stornovať.

vypnutie PC vystraha