SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Diár - Nastavenia programu, 1 časť

Diár 03.06.2008

Touto časťou seriálu, venovaného programu Diár, začneme popis možností nastavenia správania programu. Ako prvé začneme popisom všeobecných možností. Neskôr, v ďalších častiach, si popíše ako zmeniť melódiu pripomienky alebo nastaviť automatické vypnutie počítača.

Z hlavného menu programu je potrebné na začiatok vybrať možnosť "Nastavenia".

menu

Touto voľbou sa zobrazí okno s nastavením programu. V hornej časti okna je zobrazený pruh z ďalšími dostupnými možnosťami, ktoré nie sú práve zobrazené. Vybratá možnosť je farebne zvýraznená.

okno, vseobecne nastavenia

Ako východzia je vždy zobrazená karta so všeobecnými možnosťami programu. Nastaviť je možné nasledujúce vlastnosti programu:
  • Časové znamenie - ak je táto možnosť zaškrtnutá program bude formou pripomienky oznamovať "časové znamenie" pre nastavený čas. Pomocou tlačidla možnosti je sú dostupné intervaly notifikácie každú 1/2 hodinu, hodinu, 2 hodiny, poludnie, alebo v používateľom zadanom čase. Pri výbere tejto možnosti sa zobrazí okienko, kde je potrebné nastaviť čas notifikácie.
  • Presúvať pripomienky menín a narodenín do nasledujúceho roku - Ak je táto možnosť začiarknutá pripomienka menín alebo narodenín sa automaticky nastaví pre rovnaký dátum v nasledujúcom roku. V opačnom prípade sa po pripomenutí zo zoznamu odstráni a v ďalší kalendárny rok sa už nepripomenie.
  • Vymazávať staré pripomienky - Ak je voľba zaškrtnutá pripomienka sa po notifikácii vymaže. Štandardne sa pripomienky po notifikácii presúvajú do zoznamu starých pripomienok.
  • Vysúvať okno s menami - V prípade ak je táto možnosť zaškrtnutá, tak sa pri prejdení myškou ponad ikonku diára vedľa systémových hodín na počítači, zobrazí okno s informáciou kto práve oslavuje meniny (dnes, zajtra)
  • Animácia okien - pri zaškrtnutej tejto možnosti sa okno s pripomienkou a meninami bude zobrazovať animovane (vysunie sa z pravého rohu pracovnej plochy)
  • Vždy spustiť po štarte - táto možnosť povolí automatický štart programu po štarte Windows. Ako doplňujúca voľba je možnosť nastaviť ako dlho má byť zobrazená úvodná obrazovka Diáru, po štarte programu.
  • Reset - tlačidlo reset vráti všetky nastavenia na východzie hodnoty.
Na záver je potrebné zmeny uložiť pomocou tlačidla použiť. V opačnom prípade sa zmeny stratia.