SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Diár - zoznam pripomienok, editácia

Diár 20.05.2008

Každú zadanú pripomienku ak je to potrebné, možné dodatočne upraviť. Ako treba v tomto prípade postupovať si popíšeme v dnešnom článku. Spomenieme aj ďalšie funkcie, ktoré sú dostupné pre pripomienky v zozname.

Editovanie pripomienok

Každú zadanú pripomienku je možné v prípade potreby dodatočne upraviť. Možností otvorenia editovacieho okna je niekoľko. Všetky možnosti sú platné pre hlavné okno programu, kde je aj zoznam pripomienok:
 • pomocou tlačidla "Upraviť", vpravo dolu pod zoznamom pripomienok
 • dvojitým poklikaním na pripomienku v zozname
 • cez klávesovú skratku Ctrl+E
 • výberom funkcie z kontextového menu, kliknutím pravým tlačidlo na myške
 • Otvorí rovnaké okno ako v prípade zadávania novej pripomienky kde je možné zapísané údaje opraviť. Jediná zmena je v zobrazenom tlačidle na potvrdenie úprav (vpravo dolu), tak ako je znázornené aj na obrázku. Tlačidlo znázorňuje stav, že sa nevytvára nová pripomienka ale len aktualizujú údaje v už existujúcom zázname.

  editovat pripomienku, tlacidla

  Kliknutí na tlačidlo s červeným krížikom (tiež vpravo dolu), sa okno zatvorí bez aktualizácie údajov.

  Vymazanie pripomienky

  Zadanú pripomienku je možné zo zoznamu odstrániť, kliknutím na tlačidlo "Vymazať". Pred kliknutím na tlačidlo "Vymazať" je potrebné v zozname označiť pripomienku ktorá sa má vymazať.

  vymazat pripomienku

  Kopírovanie pripomienok

  Označenú pripomienku je možné kopírovať nasledovne:
  • pomocou klávesovej skratky Ctrl+C,
  • cez kontextové menu (kliknúť pravým tlačidlom na myške a vybrať z menu možnosť kopírovať).

  kopirovat pripomienku, menu

  Automaticky sa vloží nová pripomienka do zoznamu, s rovnakými údajmi ako mala pôvodná, označená, pripomienka. Takto prekopírovanú pripomienku je možné pomocou editovania upraviť.

  Vložiť zo starých

  Pokiaľ je to v nastaveniach programu povolené, každá pripomenutá pripomienka sa ukladá do zoznamu starých pripomienok. Ktorúkoľvek takúto pripomenutú udalosť je možné opakovane použiť ako novú pripomienku. Zoznam starých pripomienok sa otvorí:
  • pomocou klávesovej skratky Ctrl+M,
  • alebo cez kontextové menu (kliknúť pravým tlačidlom na myške a vybrať z menu možnosť "vložiť zo starých").

  stare pripomienky, zoznam

  Po výbere pripomienky zo zoznamu sa otvorí rovnaké okno ako v prípade editovania, kde je možné pôvodné údaje upraviť a vložiť ako novú pripomienku do zoznamu.