SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Databanking - Hromadné podpísanie platobného príkazu

SVB Správca 26.02.2008

Domáci platobný príkaz je možné podpísať okamžite po zadaní alebo neskôr, hromadne, spolu s ďalšími čakajúcimi príkazmi na podpísanie. V tejto časti si popíšeme aké možnosti poskytuje pre hromadné podpísanie databanking v programe SVB Správca.

Okrem bežného spôsobu hromadného podpísania platieb je možné v programe SVB Správca v module Databanking použiť aj pridávanie platieb na podpísanie do "Offline zoznamu" a podpísať ich hromadne neskôr.

Online - hromadná certifikácia

databanking

Pri zadávaní platobného príkazu sme si v predchádzajúcej časti článku spomínali, že platbu je možné pridať do zoznamu na neskoršiu certifikáciu. Takéto platby (Platby čakajúce na podpísanie), je možné zobraziť cez menu databankingu, tlačidlo "Hromadná certifikácia". V prípade ak je tabuľka prázdna tak zoznam je možné obnoviť tlačidlom s rovnomenným názvom "Obnoviť zoznam", pod tabuľkou.

Pre platby čakajúce na podpísanie je potrebné vygenerovať údaje pre EOK. Tieto údaje sa vygenerujú stlačením tlačidla "Zadať platbu". Ak spojenie z bankou a príprava platieb na podpis prebehla v poriadku, v spodnej časti formulára sa zobrazia potrebné údaje pre EOK na vygenerovanie podpisu. Rovnako ako v prípade jednoduchého príkazu, vygenerovaný certifikačný kód, je potrebné vložiť do príslušného políčka a stlačiť tlačidlo "Certifikovať platbu"

Offline - hromadná certifikácia

databanking

Okrem online vloženia a hromadného podpísania platobných príkazov je k dispozícii aj tzv. "offline" zoznam. Tento zoznam umožňuje pripraviť platby na podpis lokálne na počítači, bez nutnosti komunikácie s bankou a neskôr ich hromadne odoslať do banky a podpísať.

Takto pripravený zoznam je tiež možné uložiť do súboru a neskôr znovu načítať. Na túto operácia sa používajú tlačidlá "Export" (uloženie do súboru) a "Import" (načítanie zo súboru).

Zapísané príkazy v offline zozname, odošlete do banky pomocou tlačidla "Zadať hromadný príkaz". Po jeho stlačení sa zobrazí informácia o priebehu odosielania údajov a prípadné chybové hlásenia banky. Po odoslaní príkazov je potrebné príkazy podpísať pomocou EOK, tak ako to bolo v predchádzajúcom prípade.