SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Databanking - prehľad obratov

SVB Správca 05.02.2008

Po úspešnom prihlásení sa automaticky preberie prehľad obratov. Tieto údaje sa zobrazia v hlavnom okne modulu databanking súčasne aktuálnym stavom financií na účte.

Okno databankingu je rozdelené na dve oblasti. V hornej časti sa stále zobrazuje informácia o aktuálnom stave na účte, v spodnej časti je v tomto okamihu zobrazený výpis účtu.

Aktuálny stav účtu

Informácie o stave na účte obsahujú nasledovné informácie (informácie sú o vybratom účte, ktorého číslo je uvedené v prvom riadku a označené v zozname účtov v ľavom hornom rohu):
 • Posledný pohyb
 • Dátum aktuálneho zostatku
 • Suma zákazov, blokácií, vinkulácií a rezervácií na účte
 • Účtovný zostatok
 • Minimálny zostatok
 • Disponibilný zostaok (prepočítaný aj do EUR podľa kurzu uvedeného v ďalšom riadku)

databanking

Uvedené údaje je možné kedykoľvek obnoviť pomocou tlačidla umiestneného vpravo hore pod textom "DATABANKING Slovenská sporiteľňa".

Prehľad obratov

databanking

Pri prvom výpise obratov nie je nastavené žiadne filtrovacie pravidlo a preto sa vypíšu všetky obraty v aktuálnom mesiaci. Obdobie výpisu je automaticky nastavené od 1 dňa v aktuálnom mesiaci po aktuálny deň. Toto obdobie je možné zmeniť a upraviť takto vypísaný zoznam údajov. Okrem nastavenia obdobia je možné výpis filtrovať pomocou týchto parametrov:
 • Kredity - zobrazia sa len kreditné položky na účte
 • Debety - zobrazí len debetné položky
 • Poplatky - pridá zobrazenie výpisu poplatkov za transakcie na účte
 • Ďalšie možnosti sú zobraziť alebo vypnúť - Príkazy EB, Zrýchlené príkazy, ZPS, TPS, Karty alebo ostatné obraty
 • Filtrovanie pomocou zadaného symbolov KS, VS, ŠS alebo čísla účtu, kódu banky a meny
Nastavené filtrovacie pravidlá je možné kombinovať a po ich nastavení je potrebné zoznam obnoviť pomocou tlačidla "Obnoviť údaje" vpravo nad zaškrtávacími políčkami pre "Ostatné obraty".