SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Databanking - úvod

SVB Správca 29.01.2008

Databanking je jednoduchá a bezpečná služba ktorá integruje elektronické bankovníctvo Slovenskej sporiteľne priamo do programu SVB Správca. V nasledujúcich častiach si popíšeme ako túto službu používať a aké možnosti poskytuje.

Služba Databanking je integrovaná v programe v niekoľkých úrovniach:

  • V hlavnom okne programu sa zobrazuje aktuálny stav účtov v banke.
  • Umožňuje stiahnutie výpisu z účtu a poloautomatické priradenie platieb vlastníkom
  • Poskytuje rozhranie elektronického bankovníctva na prezeranie stavu účtu, zadávania platobných príkazov a pod.

Hlavné okno programu

V dolnej časti hlavného okna sa môže zobrazovať aktuálny stav na účte. Podmienkou aby sa tieto informácie zobrazovali, je zadať prihlasovacie údaje v časti nastavenia spoločenstva. Inak nie je možné online zobrazovať stav účtu.

databanking

Preberanie stavu účtov

Načítanie stavu bankového účtu bolo popísané v článku "Online načítanie platieb z účtu vedeného v Slsp a.s. (Databanking)", preto túto časť vynecháme.

Rozhranie elektronického bankovníctva

Okno elektronického bankovníctva nájdeme v menu programu "Financie->Databanking->Slovenská sporiteľňa".

databanking

Výberom tejto možnosti sa zobrazí hlavné okno elektronického bankovníctva. Prihlásenie k účtu je možné dvomi spôsobmi. Prvá možnosť je zadaním prihlasovacieho mena a hesla. Druhá možnosť za zadaním prihlasovacieho mena a kódu generovaného z EOK (elektronický certifikačný nástroj, poskytuje ho Slsp a.s. na požiadanie). Po zadaní prihlasovacích údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo štart. Ak boli zadané údaje správne tak sa zobrazí zoznam účtov s ich aktuálnym stavom (v mieste kde bolo okienko pre prihlasovanie) a prevezme sa výpis prvého účtu v zozname.

databanking

V ďalšej časti si podrobnejšie popíšeme aké údaje sa zobrazia po úspešnom prihlásení k účtu.