SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Evidencia platieb - podrobné zobrazenie

SVB Správca 08.01.2008

V tejto časti sa vrátime k evidencii platieb vlastníkov. Popíšeme si, ako je možné zapísané údaje upraviť alebo vymazať zo zoznamu platieb. Tiež si spomenieme aké sú možnosti prehliadania zapísaných údajov.

V predchádzajúcej časti bolo spomenuté ako je možné platby pre vlastníkov zapísať a tiež ako má byť správne nastavený popis platby aby ju vedel program správne identifikovať. Všetky tieto informácie môžete nájsť v predchádzajúcom článku kliknutím na tento odkaz.

Platby je možné kedykoľvek prezerať v hlavnom okne programu, po kliknutí na príslušné meno vlastníka, alebo cez prehľadnejšie zobrazenie pomocou ikony na nástrojovej lište.

ikona

Hlavné okno

Zapísané údaje v hlavnom okne programu, sú vždy zobrazené len pre označený mesiac (vybrať mesiac je možné v zozname, vpravo vedľa tabuľky) a označeného vlastníka. Zadané údaje je možné editovať pomocou kontextového menu (platné len pre tabuľku s platbami) alebo pomocou ikoniek na nástrojovej lište.

svb spravca

Editácia platby
Platbu ktorú potrebujete upraviť označte, vyberte z hore uvedeného menu možnosť "Opraviť platbu". Zobrazí sa rovnaké okno ako v prípade pridávania novej platby.

Vymazať platbu
Rovnako ako v predchádzajúcom prípade je potrebné platbu na vymazanie označiť. Cez kontextové menu vyberte možnosť "Vymazať platbu". Platbu je možné vymazať aj stlačením tlačidla "Delete" na klávesnici, alebo tiež tlačidla na nástrojovej lište programu.

Podrobné zobrazenia

Zobraziť všetky platby celého roka je možné kliknutím na tlačidlo "Prehľad" v dialógovom okne pri editácii alebo zapisovaní platby. Prehľad je tiež možné zobraziť aj tlačidlom na nástrojovej lište.

prehlad

Po otvorení nového okna je v tabuľke zobrazený prehľad účtu vybratého vlastníka. Výber iného bytu je možný zapísaním čísla bytu do editovacieho políčka v hornej časti okna a výberom mena vlastníka. Ak je v databáze viacej vlastníkov s rovnakým číslom bytu (napríklad majú rôzne čísla vchodov ale byty sú v každom vchode číslované rovnako od 1), tak sa v ľavej časti zobrazia mená všetkých vlastníkov. Prechádzať po jednotlivých bytoch je možné aj pomocou navigačných šípok v pravej dolnej časti zobrazeného okna.

Platby sú v tabuľke zoskupené podľa mesiacov. Ak bola v niektorom mesiaci zapísaná tzv. 13-ta platba, príslušný riadok je podfarbený pomarančovou farbou. Aktuálne zobrazené informácie je možné priamo vytlačiť bez dodatočných nastavení tlačidlom v ľavej dolnej časti zobrazeného okna.