SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Zmena cien elektriny

Správy 03.12.2007

Dňa 30. 11. 2007 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) schválil nové ceny pre odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2008. Najväčšie zvýšenie cien je pre zákazníkov Stredoslovenskej energetiky, najmenej sa ceny zmenia pre zákazníkov západoslovenskej energetiky.

Západoslovenská energetika a.s.

Priemerná cena elektriny spoločnosti ZSE Energia, a.s., pre zákazníkov v segmente domácnosti v roku 2008 vzrastie v priemere oproti tomuto roku o 1,95 %.

Stredoslovenská energetika a.s.

Cena elektriny pre domácnosti na strednom Slovensku v roku 2008 vzrastie v priemere o 3,84%. Sadzby D1 a D2, zaznamenajú pokles približne o 2 %. Sadzba pre priamo výhrevné vykurovanie D37, ktorá bude aj v roku 2008 predstavovať druhú najnižšiu sadzbu v ponuke SSE, naopak vzrastie v priemere o 14,7 %.

Najvýhodnejšou sadzbou SSE pre odberateľov elektriny v domácnosti ostáva sadzba D25, ktorá je určená pre domácnosti s akumulačným elektrickým vykurovaním. Sadzba D25 vzrastie medziročne len o 0,4%, pričom cena v nízkej tarife sa medziročne nezmení.

Východoslovenská energetika a.s.

Priemerná cena elektriny pre zákazníkov (domácnosti) Východoslovenskej energetiky a.s. (VSE) na rok 2008 vzrastie oproti tomuto roku v priemere o 3,15%.

V jednotarifných sadzbách ŠTANDARD MAXI a ŠTANDARD MINI došlo k nárastu priemernej ceny o 3,3%. V dvojtarifných sadzbách AKU MINI a AKU MAXI dochádza pre rok 2008 k nárastu ceny za elektrinu v priemere o 2,3%. Sadzba KOMPLET určená pre zákazníkov s priamovýhrevným elektrickým vykurovaním ostáva naďalej výhodnejšia oproti už spomenutým sadzbám, a to napriek zvýšeniu ceny o 5,7 %.

VSE sa chce podieľať na zvyšovaní energetickej efektívnosti u svojich zákazníkov. Podporuje preto ekologický spôsob vykurovania a zavádza novú sadzbu pre domácnosti EKO DOM. Je určená pre zákazníkov, ktorí v domácnostiach využívajú tepelné čerpadlo. Prináša im najnižšiu priemernú cenu za elektrinu spomedzi všetkých ponúkaných sadzieb. Doba platnosti nízkej tarify u sadzby EKO DOM je 22 hodín denne.


Spracované podľa tlačových správ
VSE a.s., SSE a.s. a ZSE a.s.