SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

Nastavenie tlače - Sumáre

SVB Správca 20.11.2007

SVB Správca umožňuje vytlačiť okrem zostáv, ktoré sme si už popísali, aj niekoľko ďalších. V dnešnej časti sa budeme venovať popisu možností tlače sumárov (v ponuke programu je možné nájsť tlač sumáru predpisov, vyúčtovaní, vyúčtovaní vody alebo platieb).

Sumáre umožňujú vytlačiť tabuľkovou formou s menným zoznamov, prehľad súm predpisov, vyúčtovaní, spotrebu a náklady na vodu, alebo tiež v prípade platieb porovnanie predpísanej a zaplatenej sumy.

Pre každú verziu sumáru je možné nastaviť výšku riadku pri tlači (v milimetroch), zapnúť oddelenie riadkov vodorovnou čiarou a zapnúť rozdelenie údajov podľa vchodov. V tomto prípade sa každý vchod vytlačí na samostatnú stranu.

Sumár predpisov a vyúčtovania

Nastavenie sumáru predpisov alebo vyúčtovania je rovnaké. Rozdiel je len v tom, že v prípade predpisov je potrebné vybrať dátum platnosti predpisu a pre vyúčtovanie dátum vypracovania vyúčtovania, pre ktoré sa má sumár vytlačiť.

formulár s nastavením tlače

Vytlačená tabuľka pre sumár predpisu a rovnako aj pre vyúčtovanie, vždy obsahuje stĺpec s menom vlastníka a sumu (predpisu, vyúčtovania). Posledný stĺpec je možné použiť na ľubovoľné účely a jeho názov je možné nastaviť v políčku s označením "Nadpis posledného stĺpcu sumáru"

ukážka sumáru predpisu

ukážka sumáru vyúčtovania

Sumár vyúčtovaní vody

Táto zostava sa skladá z dvoch častí. Prvá časť má rovnakú formu ako to je v prípade sumáru predpisov alebo vyúčtovaní. Vytlačí sa zoznam vlastníkov s ich spotrebou a nákladmi (len v prípade ak je označené políčko "Tlač spotrebu bytov"). Druhá časť obsahuje tabuľku, ktorá sumarizuje spotrebu za dom. Táto tabuľka sa vytlačí, len ak je označené zaškrtávacie políčko "Tlačiť celkovú spotrebu domu".

nastavenia

ukážka sumáru vyúčtovania vody

Sumár platieb

Pre sumár platieb je potrebné vybrať obdobie pre ktoré sa má prehľad vytlačiť. Okrem spoločných nastavení (výška riadku, podčiarknutie, ...) je dostupná možnosť zapnúť tlač len vlastníkov s nedoplatkom na platbách alebo vyúčtovaní (zaškrtnutá možnosť "Len s nedoplatkom"). Obsah posledného vytlačeného stĺpca je možné modifikovať. Je možné zapnúť tlač sumy vyúčtovania za predchádzajúce obdobie (zaškrtnutá možnosť "Nedoplatok vyúčtovania min. roku") alebo tlač sumy poplatkov z omeškania (zaškrtnutá možnosť "Poplatky z omeškania"). Vždy sa vytlačí len jedna z možností, ako posledný stĺpec v zostave.

nastavenia

V prípade tlače zoznamu vlastníkov s nedoplatkom, je možné nastaviť sumu nedoplatku pre ktorú sa má vlastník do zoznamu zahrnúť. Takto je možné filtrovať malé sumy nedoplatkov ako napríklad 1,- Sk a podobne.

ukážka sumáru platieb