SVB Správca 2008 Demo 05.05.2017 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2017
SVB Správca 2008 Demo 15.01.2014 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.3.2014
SVB Správca 2008 Demo 03.09.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.10.2013
SVB Správca 2008 Demo 26.02.2013 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 30.4.2013
SVB Správca 2008 Demo 28.11.2010 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.12.2010
SVB Správca 2008 Demo 04.01.2010 Dnes bola aktualizovaná demo verzia. Funkčne odpovedá ostrej verzii, niektoré funkcie sú ale stále blokované ako tomu bolo aj doteraz. Demo je platné do 31.1.2010
SVB Správca 2008 Demo 02.07.2009 Dnes bola predĺžená platnosť demo verzie programu SVB Správca 2008. Demo je platné do 31.8.2009

SVB Správca - kurz, Automaticky generovaný predpis
Vkladáme položky predpisu

SVB Správca 08.02.2007

Po úspešnom vytvorení tabuľky konštánt môžeme pokračovať vytváraním predpisu záloh vložením položiek, ktoré sú automaticky prepojené s tabuľkou konštánt. Tento spôsob má veľkú výhodu v rýchlom vytvorení predpisov pre celý spravovaný dom bez nutnosti editovať každý predpis, každého vlastníka samostatne.

Prvá podmienka aby sme mohli vytvoriť plne automatický predpis bolo vytvorenie tabuľky konštánt. Tento postup sme si popísali v predchádzajúcej časti seriálu s názvom Automaticky generovaný predpis - Tabuľka konštánt. Pri vytváraní automatického predpisu sa postupuje rovnako ako pri poloautomatickom (ručne vytvorenom) predpise. Rozdiel je ale v jednej zásadnej veci. Je to v prepojení všetkých položiek na tabuľku konštánt a v tomto prípade údaje o položke, ako jej názov, prepočet cez, sumu a pod. už nevypisujem v tabuľke tvorby predpisu (nasledujúci obrázok) ako sme to robili v prvom prípade.

Vloženie automatickej položky

Všetky údaje o položke budú v tomto prípade do predpisu vložené a aktualizované podľa tabuľky konštánt. Postup pre vytvorenie automatickej položky je nasledovný:

Ako prvé klikneme pravým tlačidlom na myške niekde v oblasti kde sa vkladajú riadky (položky) predpisu. Napríklad ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku na riadok s textom nová položka.

Po kliknutí sa zobrazí menu ako je na obrázku. Z tejto ponuky je potrebné vybrať voľbu Prepojenie s konštantami. V tomto okamihu sa otvorí okno, v ktorom sú zobrazené všetky konštanty ktoré ste zapísali do tabuľky konštánt.

Na ukážku si zoberieme prípad, že máme vytvorenú skupinu Rok 2007 v tabuľke konštánt, v nej máme zapísané na ukážku dve položky. Elektrika spoločných priestorov a Fond opráv. Teraz sa pokúsime vložiť automatickú položku Elektrina spoločných priestorov. Kliknutím myšky označíme položku elektrina spoločných priestorov, pred vložením je potrebné ešte vybrať spôsob cez čo, teda pomocou ktorého údaju zadefinovanom v programe o každom vlastníkovy, sa bude počítať výška zálohy na položku. Pre elektriku by to bolo počet osôb ktoré bývajú v príslušnom byte. Vyberieme teda z rozbaľovacieho menu tak ako ukazuje obrázok voľbu OS, v pravom okienku sa po výbere voľby OS zobrazí počet osôb v byte pre aktuálny predpis.

Teraz už môžeme položku vložiť do predpisu. Voľba sa potvrdí kliknutím na symbol modrej fajky. Následne sa položka vloží do predpisu.

Podobne by sme pokračovali aj pre ďalšie položky. Automatické položky je možné vkladať pre prepočet okrem už spomenutého počtu osôb v byte výberom voľby OS aj cez celkovú (CP) alebo úžitkovú (UP) plochu bytu, podľa počtu vodomerov, podľa počtu radiátorov (určí sa podľa počtu zadaných vykurovaných miestností v detailoch o vlastníkovy bytu) alebo je možné použiť len konštantu 1, výberom voľby byt.

Pri poradovom čísle sa v tomto prípade zobrazuje hviezdičky a tento symbol znázorňuje ,že sa jedná o automatickú položku. Pokiaľ by ste teraz, podobne ako keď sme vytvárali predpis ručne, zapisovaním každého údaja o položke, chceli zmeniť napríklad jej názo alebo sumu, tak pri kliknutí na tlačidlo použiť sú údaje v predpise aktualizované podľa tabuľky konštánt a Vaše vykonané zmeny sa prepíšu.

Na záver je potrebné už len nastaviť dátum od kedy predpis bude platiť a zaškrtnúť voľbu "Nastaviť tento predpis všetkým ...", aby sa predpis prekopíroval a prepočítal pre každého vlastníka v dome.

Na záver len pre pripomenutie, pokiaľ Vám nie je čokoľvek jasné či už v tomto článku, alebo niektorom z predchádzajúcich napíšte svoju otázku do diskusného fóra, kde Vám rád vysvetlím všetko čo budete potrebovať podrobnejšie.